რეკლამაცია

საჩივრები

გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ფორმა ივსება ნაკლის მქონე პროდუქციის ან შეცდომით მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში, არაუგვიანეს 48 საათისა. შევსებულ ფორმასთან ერთად, გთხოვთ წარმოადგინოთ მიღებული პროდუქციის დაზიანების ან/და შეცდომის ამსახველი ფოტოსურათი(ები) ან დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზს 032 2 61 11 51 მეშვეობით.

რეკლამაციის ფორმა

74885